Spółdzielnie socjalne

Co to jest spółdzielnia socjalna?

To połączenie stowarzyszenia i przedsiębiorstwa. Spółdzielnie prowadzą działalność gospodarczą i wytwarzają produkty lub realizują usługi. Od typowego przedsiębiorstwa różnią się tym, że ważnym i nieodłącznym aspektem ich funkcjonowania jest prowadzenie działań reintegracyjnych na rzecz społeczności lokalnej – czyli działań mających odbudować i umocnić umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym. W dużej mierze chodzi o aktywizację społeczną i zawodową tych, którzy z różnych przyczyn nie mogą znaleźć pracy. Spółdzielnię socjalną mogą współtworzyć osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, a także osoby wychodzące z bezdomności lub uzależnień. Współpraca w takiej organizacji wymaga od jej członków dużej odpowiedzialności i samodzielności.

Bank Żywności w Olsztynie powołał do życia trzy spółdzielnie socjalne:

Smaki

Zostały powołane w 2013 r. przez dwie organizacje pozarządowe, tj.: Bank Żywności w Olsztynie i Olsztyńskie Forum Inicjatyw Społecznych. „Smaki”, dziedzicząc misję i cele Banku Żywności, biorą udział w rozwiązywaniu lokalnych problemów socjalnych i ekonomicznych. To spółdzielnia o profilu gastronomicznym. W dużej mierze świadczy zadania na rzecz klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie. Przygotowuje ciepłe posiłki, które wydawane są w dwóch lokalach na terenie miasta.
Spółdzielnia prowadzi bar przy ul. Panasa 1 w Olsztynie, w którym można kupić produkty garmażeryjne lub ciepłe dania. Dodatkowo „Smaki” świadczą usługi cateringowe.

Kontakt: przysmaki@op.pl

Ecosteam

Spółdzielnia powstała w 2013 r. Początkowo świadczyła usługi parowego czyszczenia tapicerek, elewacji oraz usługi sprzątające. Obecnie zarządza Hostelem „Koszary” w Olsztynie. Hostel mieści się w zabytkowym budynku po dawnych koszarach piechoty przy ul. Kotańskiego 1 w Olsztynie. Dysponuje on miejscami noclegowymi w dwu-, trzy- i czteroosobowych pokojach z łazienkami oraz apartamentem z aneksem kuchennym dla czterech osób. Umiejscowiony blisko Starego Miasta, Dworca Zachodniego PKP i Jeziora Długiego w Olsztynie jest idealnym miejscem na nocleg w stolicy Warmii i Mazur.

Humanus

Ta spółdzielnia postała w 2014 r. z inicjatywy Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOS-a oraz Banku Żywności w Olsztynie. Humanus jest producentem przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych: mebli, ozdób i odzieży z elementami rękodzieła. Oferuje też usługi tapicerowania i renowacji mebli. Załogę spółdzielni tworzą głownie osoby z niepełnosprawnościami. Pracują w drewnie, szkle, metalu. Malują, rzeźbią, plakatują, szyją i tapicerują.

www.facebook.com/SpoldzielniaHumanus

Spółdzielnie socjalne, Smaki, Ecosteam, Humanus