Przedsiębiorstwo Społeczne – Bank Żywności w Olsztynie, schemat B

Cel główny projektu to reintegracja społeczna i zawodowa poprzez podniesienie umiejętności związanych z aktywnością na rynku pracy oraz kompetencji społecznych.

Data realizacji: 01.08.2023 – 31.12.2023

Źródło finansowania: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, PROGRAM „PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE +” NA LATA 2023-2025. EDYCJA 2023

Szczegóły:

W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące działania:

  1. COACHING BIZNESOWY/ LIFECOACHING

50h, tj. 5 os. x 10 sesji indywidualnych/os. x 1h/sesję/os.

Coachingiem zostało wspartych 5 osób objętych IPR (Indywidualnymi Planami Rozwoju), tj. 5 pracowników Kuźni Społecznej Banku Żywności w Olsztynie (BŻO).

  1. SZKOLENIE PODNOSZENIE JAKOŚCI OBSŁUGI KLIENTA

2 dni szkoleniowe (16h), tj. 2 dni/szkolenie x 8h/dzień/szkolenie.

Szkolenie prowadzone metodą warsztatową.

  1. SZKOLENIE BUDOWANIE ZESPOŁU

1 dzień szkoleniowy (8h), tj. 1 dzień/szkolenie x 8h/dzień/szkolenie.

Szkolenie prowadzone metodą warsztatową.

Szkolenia zrealizowane zostało w terminie: 15.12.2023 r.

W udział w szkoleniach włączone zostanie 5 osób objętych Indywidualnym Planem Reintegracji i wsparciem coachingowym, które w rezultacie udziału w ww. szkoleniu podniosą swoje umiejętności zawodowe i społeczne.