Przedsiębiorstwo Społeczne – Bank Żywności w Olsztynie, schemat A

Celem głównym projektu jest wsparcie zatrudnienia pracowników Kuźni Społecznej – działalności gospodarczej prowadzonej przez Bank Żywności w Olsztynie. Otrzymane dofinansowanie pozwoli na utrzymanie ciągłości i zapewnienie stabilności zatrudnienia BŻO 5 osób z obszaru wykluczenia społecznego. Osoby objęte wsparciem to 5 kobiet zatrudnionych w BŻO, w wymiarze pełnego etatu, na 4 różnych stanowiskach pracy: specjalista ds. obsługi klienta- 2 osoby, event manager – 1 osoba, koordynator prac hostelu – 1 osoba, sprzątaczka/ pokojowa – 1 osoba. Wsparcie zatrudnienia dot. refundacji części wynagrodzenia w okresie od czerwca do grudnia 2023 r.

Data realizacji: 14.06.2023 – 31.12.2023

Źródło finansowania: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, PROGRAM „PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE +” NA LATA 2023-2025. EDYCJA 2023

Szczegóły:

Oprócz wsparcia zatrudnienia projekt przewiduje wsparcie bieżące, w ramach którego środki z dofinansowania pokryją koszty obsługi księgowo-kadrowej oraz koszty energii elektrycznej. Ponadto zostaną dokonane następujące zakupy sprzętów i oprogramowania:

  1. oprogramowanie POS dla gastronomii (wdrożenie do działalności restauracji Kuźni Społecznej BŻO systemu POS dla zapewnienia płynnej obsługi klientów, bieżącego monitoringu realizacji zamówień w restauracji, a co za tym idzie podniesienia jakości obsługi klienta)
  2. laptop z dobrym modułem graficznym i obliczeniowym (komputer – 1 szt., wykorzystywany do obróbki zdjęć, filmów, materiałów tworzenia grafik, ofert itd., niezbędnych do podniesienia bieżącej jakości obsługi klienta w obszarze działalności informacyjno-promocyjnej oferty Kuźni Społecznej BŻO)
  3. oprogramowanie typu InDesigne, Photoshop (zakupione oprogramowanie pozwala na obróbkę zdjęć, przygotowywanie plakatów, ulotek, ofert itd. dla podniesienia bieżącej jakości obsługi klienta w obszarze działalności informacyjno-promocyjnej oferty Kuźni Społecznej BŻO),
  4. stół prasowalniczy z oprzyrządowaniem do prasowania parowego (1 szt., sprzęt znacznie ułatwił proces przygotowywania pościeli w działalności hostelu i obrusów na potrzeby działalności restauracji, przygotowywania tekstylnych elementów scenografii eventów, szeroko pojętej dekoracji przestrzeni restauracyjnej, szkoleniowej itp.)