Modernizacja środków transportu oraz magazynu BŻ w Olsztynie

Praca w magazynach i na wózkach widłowych, to podstawa naszego codziennego działania. Bezpieczne przechowywanie żywności to nasz obowiązek. W chłodniach i mroźniach przechowujemy żywność, która niemal codziennie trafia do Banku Żywności. Dzięki projektowi nasza praca będzie bardziej efektywna.

Projekt modernizacyjny jest finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego wartość to prawie czterysta tysięcy złotych.

Dzięki projektowi do Banku Żywności w Olsztynie trafią:
– samochód dostawczy z nowoczesną komorą chłodniczą
– wózek widłowy
– komora mroźnicza

Zostanie też wyremontowany istniejący już magazyn, który służy do przechowywania i zagospodarowania żywności świeżej. Zakończenie realizacji projektu jest planowane na 31 grudnia 2018.