EFFECT

Europe Fights Food Waste Through Effective Consumer Training – Europa walczy z marnowaniem żywności poprzez skuteczne edukowanie konsumentów.

Bank Żywności w Olsztynie uczestniczył w międzynarodowym projekcie w partnerstwie z Federacją Polskich Banków Żywności oraz innymi podmiotami działającymi w obszarze edukacji, aktywności lokalnej, nowych technologii oraz pomocy – z Włoch, Grecji, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.

Celem projektu była edukacja na temat racjonalnego gospodarowania żywnością i ograniczenia jej marnowania. Powstała edukacyjna strona internetowa, gra rodzinna, zorganizowano też wiele wydarzeń w różnych miastach europejskich, które przybliżały tematykę niemarnowania żywności. Działania kierowane były szczególnie do rodzin z niższymi dochodami, osób korzystających z pomocy żywnościowej oraz pracowników społecznych.

Na stronie projektu można znaleźć porady na temat ograniczenia marnowania żywności, przepisy, prezentacje, scenariusze zajęć, materiały filmowe, grę rodzinną „Nie marnuj jedzenia”, którą Bank Żywności w Olsztynie wykorzystuje podczas spotkań edukacyjnych.

Jednym z działań projektu EFFECT była „Zupa Disco”

Czym jest „Zupa Disco”?

To wspólne gotowanie podczas spotkań i eventów prostego dania z produktów, które udało się uchronić przed zmarnowaniem.

Bank Żywności w Olsztynie gotował Zupę dwukrotnie: podczas Ogólnopolskiego Święta Sera oraz Światowego Dnia Żywności . Obie imprezy odbyły się w 2017 roku w Olsztynie. Akcja była prowadzona w partnerstwie i współpracy z Wydziałem Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Podczas obu wydarzeń uczestnicy przygotowywali zupę warzywną pod okiem szefa kuchni – Macieja Maciejewskiego. Potrawa przygotowywana była z produktów o krótkim terminie przydatności do spożycia, jednak nadal w pełni wartościowych. Odbywało się to przy dźwiękach energetycznej muzyki disco. Akcja pokazała, jak smaczne dania można przygotować z produktów, które często są marnowane.

Projekt EFFECT finansowany był przez Erasmus Plus. Więcej informacji można znaleźć na stronie foodwasteeffect.eu.

Partnerzy:

Bank Żywności w Olsztynie, Eurocrea Marchant w Mediolanie, Avaca w Atenach, Global Feedback w Londynie, Universitat Autonoma w Barcelonie