Aktywni i kompetentni w Iławie

Bank Żywności w Olsztynie w partnerstwie z Gminą Miejską Iława realizuje projekt „Aktywni i kompetentni w Iławie” dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa oraz wykluczenia społecznego, zamieszkałych na ternie Iławy. Na poprawę swojego sytuacji społecznej i zawodowej mają szanse 23 osoby. Uczestnicy projektu skorzystają z porad, szkoleń, kursów oraz wsparcia socjalnego, dzięki którym łatwiej znajdą pracę lub poprawią swoją sytuację życiową.

Projekt potrwa do lipca 2019 roku. Jest skierowany do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku od 18 do 64 lat.

Zakwalifikowani uczestnicy mogą liczyć na:

  • grupowe i indywidualne zajęcia z psychologiem, brokerem edukacyjnym, pracownicy socjalni
  • usługi pośrednictwa pracy
  • wsparcie socjalne

Wartość projektu wynosi:  413 895,20 zł

Wkład pochodzący z UE: 351 810,92 zł

Wkład własny: 62 084,28 zł

 

 

Pliki do pobrania

Kliknij na nazwę pliku, aby go pobrać.