Aktywni i kompetentni w Gminie Ruciane-Nida

To projekt skierowany do osób zagrożonych ryzkiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego w wieku od 18 do 64 lat. Szesnaście osób z gminy Ruciane-Nida ma szansę na poprawę swojej sytuacji życiowej i zawodowej. Uczestnicy projektu korzystają z porad, szkoleń, kursów oraz wsparcia socjalnego, dzięki którym łatwiej znajdą pracę lub poprawią swoją sytuację życiową.

Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Ruciane-Nida jest dofinansowany z Funduszy Europejskich. Potrwa do października 2018 roku.

Zakwalifikowani uczestnicy mogą liczyć na:

  • staże
  • wsparcie dopasowane do indywidualnych predyspozycji
  • grupowe i indywidualne zajęcia z psychologiem, brokerem edukacyjnym, doradcą zawodowym, prawnikiem
  • kursy i szkolenia zawodowe
  • usługi pośrednictwa pracy
  • wsparcie socjalne

Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich wyniosło 273 402,68 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego