Aktywni i kompetentni w Gminie Piecki

To projekt skierowany do osób zagrożonych ryzkiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego. Piętnaście osób z gminy Piecki ma szansę na poprawę swojej sytuacji zawodowej. Uczestnicy projektu korzystają z porad, szkoleń, kursów i wsparcia socjalnego, dzięki którym łatwiej znajdą pracę lub poprawią swoją sytuację życiową.

Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Piecki jest dofinansowany z Funduszy Europejskich. Potrwa do października 2018 roku. Jest on skierowany do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku od 18 do 64 lat.

Zakwalifikowani uczestnicy mogą liczyć na:

  • staże
  • wsparcie dopasowane do indywidualnych predyspozycji
  • grupowe i indywidualne zajęcia z psychologiem, brokerem edukacyjnym, doradcą zawodowym, prawnikiem
  • kursy i szkolenia zawodowe
  • pośrednictwo pracy
  • wsparcie socjalne

Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich wyniosło 263 974,43 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego