Aktywni i kompetentni w Biskupcu

Mieszkasz na terenie miasta Biskupiec? Otrzymujesz wsparcie z ośrodka pomocy społecznej? Korzystasz z pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa?

Jeżeli tak to projekt „Aktywni i kompetentni w Biskupcu” adresowany jest właśnie do Ciebie!

Stowarzyszenie Bank Żywności w Olsztynie w partnerstwie z Gminą Biskupiec rekrutację do projektu prowadzi w terminie do 30.09.2019 r.

Wsparcie w projekcie obejmuje:

 • Indywidualne zajęcia aktywizujące:
 • Poradnictwo specjalistyczne
 • Konsultacje brokera edukacyjnego
 • Konsultacje prawne
 • Doradztwo zawodowe
 • Wsparcie coacha
 • Wsparcie socjalne
 • Grupowe zajęcia aktywizujące:
 • Kursy i szkolenia zawodowe
 • Warsztaty umiejętności społecznych
 • Warsztaty integracji i aktywizacji społecznej
 • Warsztaty z brokerem edukacyjnym

Możliwość zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia i kursy zawodowe oraz zapewnienia opieki nad osobami zależnymi na czas realizacji zajęć w projekcie!!!

 

CZEKAMY NA WAS!

ZGŁOSZENIA

Formularz rekrutacyjny do pobrania poniżej.

 

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupcu:

Biskupiec, al. Niepodległości 3

od pon. do pt. w godz. 8.00-15.00

osobiście, przez osoby trzecie, przesłać pocztą lub na adres: bz.olsztyn@bankizywnosci.pl

Osobom z niepełnosprawnościami, przy wypełnianiu formularzy rekrutacyjnych, zapewniamy możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego, asystenta osoby niepełnosprawnej.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Rewitalizacja budynku nr 4 w Olsztynie przy ul. Bohaterów Monte Casino

Rewitalizacja budynku nr 4 w Olsztynie przy ul. Bohaterów Monte Casino... czytaj dalej

Inwestycje w OZE w BŻ w Olsztynie

Projekt nr RPWM.04.01.00-28-0039/18-00 pn. „Inwestycje w OZE w Banku... czytaj dalej

Zobacz wszystkie projekty