10 stycznia 2023

Bank Żywności w Olsztynie wydał w 2022 roku 1,8 mln kg żywności

Wśród odbiorców pomocy byli najubożsi mieszkańcy regionu i Ukrainy.

Od ponad 22 lat Bank Żywności w Olsztynie ratuje żywność przed zmarnowaniem i przekazuje ją potrzebującym. Darowizny otrzymują różne grupy społeczne i organizacje niosące pomoc, m.in. domy dziecka, domy samotnej matki, ośrodki pomocy społecznej, jadłodajnie, domy pomocy społecznej, świetlice środowiskowe, rodziny zastępcze, noclegownie, schroniska dla bezdomnych itp.

W 2022 roku Bank Żywności w Olsztynie wydał 1,850 mln kilogramów żywności, z czego 669 ton to żywność uratowana przed zmarnowaniem. To m.in. produkty z krótkim terminem ważności, które odbieramy codziennie ze sklepów w regionie, a także darowizny od zaprzyjaźnionych producentów żywności i hurtowników. Gdyby nie interwencja Banku, jedzenie to trafiłoby do utylizacji. – W ciągu roku odprawiliśmy 2000 transportów. Codzienne do działu dystrybucji i pozysku żywności przyjeżdżało średnio osiem organizacji, spośród 260, z którymi współpracujemy – mówi Marek Borowski, prezes Banku Żywności w Olsztynie.

W wydanej liczbie żywności — 1,850 mln kg — kryje się także pomoc z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (Podprogram 2021). Jej tonaż przekroczył 970 ton, a łączna wartość to ponad 5,4 mln złotych.

W sumie wartość pozyskanej i przekazanej przez Bank żywności przekroczyła 18,7 mln złotych.

W 2022 roku po raz pierwszy organizowaliśmy pomoc żywnościową oraz przemysłową dla mieszkańców Ukrainy i uchodźców zza naszej wschodniej granicy. Do potrzebujących trafiło niemal 336 ton produktów.

żywność dla potrzebujących
16 lipca 2024

Rozpoczynamy nabór wniosków o wsparcie w projekcie „Żywność największą potrzebą człowieka”.

Jeśli w swojej społeczności chcesz rozwinąć bądź utworzyć przedsiębiorstwo społeczne, zwiększające dostęp gotowych posiłków dla osób o niskich dochodach, a przy tym wesprzeć osoby zagrożone wykluczeniem... czytaj dalej

8 lipca 2024

Rozpoczynamy projekty na rzecz integracji obywateli państw trzecich

Przez najbliższy rok otoczymy wsparciem 80 obcokrajowców, przebywających w Polsce. Kompleksowe działania, które oferujemy, mają wesprzeć ich integrację społeczną i ułatwić funkcjonowanie w Polsce. Od kilku lat... czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności