10 stycznia 2023

Bank Żywności w Olsztynie wydał w 2022 roku 1,8 mln kg żywności

Wśród odbiorców pomocy byli najubożsi mieszkańcy regionu i Ukrainy.

Od ponad 22 lat Bank Żywności w Olsztynie ratuje żywność przed zmarnowaniem i przekazuje ją potrzebującym. Darowizny otrzymują różne grupy społeczne i organizacje niosące pomoc, m.in. domy dziecka, domy samotnej matki, ośrodki pomocy społecznej, jadłodajnie, domy pomocy społecznej, świetlice środowiskowe, rodziny zastępcze, noclegownie, schroniska dla bezdomnych itp.

W 2022 roku Bank Żywności w Olsztynie wydał 1,850 mln kilogramów żywności, z czego 669 ton to żywność uratowana przed zmarnowaniem. To m.in. produkty z krótkim terminem ważności, które odbieramy codziennie ze sklepów w regionie, a także darowizny od zaprzyjaźnionych producentów żywności i hurtowników. Gdyby nie interwencja Banku, jedzenie to trafiłoby do utylizacji. – W ciągu roku odprawiliśmy 2000 transportów. Codzienne do działu dystrybucji i pozysku żywności przyjeżdżało średnio osiem organizacji, spośród 260, z którymi współpracujemy – mówi Marek Borowski, prezes Banku Żywności w Olsztynie.

W wydanej liczbie żywności — 1,850 mln kg — kryje się także pomoc z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (Podprogram 2021). Jej tonaż przekroczył 970 ton, a łączna wartość to ponad 5,4 mln złotych.

W sumie wartość pozyskanej i przekazanej przez Bank żywności przekroczyła 18,7 mln złotych.

W 2022 roku po raz pierwszy organizowaliśmy pomoc żywnościową oraz przemysłową dla mieszkańców Ukrainy i uchodźców zza naszej wschodniej granicy. Do potrzebujących trafiło niemal 336 ton produktów.

żywność dla potrzebujących
27 lutego 2024

Nowe auto elektryczne zawiezie nas w przyszłość

Flota Banku Żywności wzbogaciła się o elektryczne auto dostawcze. – To kontynuacja naszych działań w kwestii zrównoważonego rozwoju i zapowiedź jeszcze śmielszych projektów – mówi Marek Borowski, prezes... czytaj dalej

12 lutego 2024

W najbliższych latach utworzymy kilkadziesiąt miejsc pracy!

Wraz ze Stowarzyszeniem WAMA-COOP rozpoczynamy realizację olbrzymiego projektu, w ramach którego stworzymy 248 miejsc pracy w Olsztynie i powiatach: olsztyńskim, mrągowskim, kętrzyńskim, lidzbarskim i bartoszyckim!... czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności