3 czerwca 2022

Bank w gościach. Z wizytą w Gdańsku, Pile i Poznaniu

Wraz z kolegami i koleżankami z banków z Pisza i Elbląga wybraliśmy się z wizytą do banków w Gdańsku, Pile i Poznaniu. Głównym celem wyjazdu było przyjrzenie się, jak funkcjonują organizacje w innych regionach, co ma zaowocować opracowaniem wspólnej strategii działania dla banków w województwie warmińsko-mazurskim.

Wizyta studyjna była możliwa dzięki projektowi „Angażuj swoje pokolenie i szanuj jedzenie”, w którym nasz bank jest liderem, a biorą w nim udział także organizacje z Pisza i Elbląga. Głównym zadaniem projektu jest zaangażowanie społeczności lokalnych w ratowanie żywności i zagospodarowywanie jej na własne cele, ale równie ważna jest edukacja pracowników banków, którzy biorą udział w projekcie. W efekcie w Olsztynie, Elblągu i Piszu powstaną specjalne rady konsultacyjne, które wypracują ujednolicone standardy pozyskiwania żywności krótkoterminowej. A temu celowi mają służyć m.in. wizyty studyjne. — Pojechaliśmy do banków w Pile, Gdańsku i Poznania ze względu na zróżnicowany zakres działań, które te banki podejmują — mówi Marek Borowski, prezes Banku Żywności w Olsztynie.

 

W Gdańsku uczestnicy projektu zapoznali się z założeniami sklepów społecznych, które prowadzi trójmiejska organizacja. Raz w tygodniu do jednego z trzech sklepów może przyjść osoba skierowana przez ośrodek pomocy społecznej i dokonać „zakupu” wybranych i preferowanych przez siebie produktów. Zakup opłacany jest punktami.

Bank w Gdańsku zaprezentował również system fundraisingowy, oparty na współpracy z lokalami gastronomicznymi. Akcja „Bank dobrych miejsc” polega na tym, że lokale przekazują część środków pozyskanych ze sprzedaży wybranych potraw na cele społeczne.

Z kolei w Pile uczestnicy zwrócili uwagę przede wszystkim na system finansowania Banku. Około 40 procent budżetu pochodzi z dobrowolnych składek organizacji, które na co dzień korzystają z pomocy żywnościowej banku. Najczęściej jest tak, że składkę opłaca za organizację samorząd. Nie oznacza to jednak, że organizacje, których nie stać na opłacenie składki, nie korzystają ze wsparcia. Mogą na nie liczyć, ale w mniejszym zakresie.

— Ten system jest bardzo ciekawy — ocenia Anna Jabłońska z Banku Żywności w Elblągu. — Daje przede wszystkim świadomość, że część finansowania działalności banku pokryta jest ze stałych wpłat. W ogóle współpraca pilskiego banku z lokalnym samorządem jest wzorowa, bo kiedy bank otrzymał środki na finansowanie budowy magazynu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a potem koszty budowy wzrosły, to samorząd nie zgodził się na wzięcie kredytu, tylko zaproponował podniesienie składek członkowskich.

Pilski Bank pełni też rolę centrum wspierania organizacji pozarządowych dla ziemi pilskiej. W Olsztynie taką funkcję sprawuje kilka organizacji (m.in. Federacja FOSA, Stowarzyszenie ESWIP, Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna). W Pile nie było takiego organu, więc rolę tę przejął bank przy wsparciu samorządu województwa.

Wizytę zamknął pobyt w Poznaniu. Tam bank zaprezentował duży projekt edukacyjny, który realizuje w partnerstwie z innymi krajami. Działanie dotyczy szeroko rozumianych kwestii zero waste oraz ochrony środowiska. Organizacja pochwaliła się także dobrze funkcjonującym systemem współpracy z sieciami handlowymi. Owocuje to dużym pozyskiem świeżej żywności. Rocznie do magazynów banku trafia nawet 1000 ton żywności. — Wyjazd był okazją do szerokiej analizy różnych form aktywności banków żywności i form ich finansowania, co w dzisiejszych czasach jest kluczową kwestią. Nie można prowadzić działalności charytatywnej bez środków — konkluduje Marcin Kwiatkowski, prezes Banku Żywności w Piszu. — Kluczowe również była dyskusja o tym, jak ważne jest opracowanie strategii dla naszego województwa, na podstawie której powinny działać banki z uwzględnieniem subregionów. Gołym okiem widać, że ten podobny system sprawdza się w Wielkopolsce.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

27 lutego 2024

Nowe auto elektryczne zawiezie nas w przyszłość

Flota Banku Żywności wzbogaciła się o elektryczne auto dostawcze. – To kontynuacja naszych działań w kwestii zrównoważonego rozwoju i zapowiedź jeszcze śmielszych projektów – mówi Marek Borowski, prezes... czytaj dalej

12 lutego 2024

W najbliższych latach utworzymy kilkadziesiąt miejsc pracy!

Wraz ze Stowarzyszeniem WAMA-COOP rozpoczynamy realizację olbrzymiego projektu, w ramach którego stworzymy 248 miejsc pracy w Olsztynie i powiatach: olsztyńskim, mrągowskim, kętrzyńskim, lidzbarskim i bartoszyckim!... czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności