10 maja 2022

Angażuj swoje pokolenie i szanuj jedzenie

Wraz z bankami żywności z Elbląga i Pisza weźmiemy udział w projekcie, w którym zaangażujemy społeczności lokalne w kwestię zagospodarowania żywności i ratowania jej przed zmarnowaniem.

Na ogół projekty, w których bierze udział nasz bank, skupiają się wokół edukacji i aktywizacji najprzeróżniejszych grup społecznych. Realizujemy także projekty inkubacyjne (Speed Up Your Business) czy międzynarodowe. Tym razem przyszedł czas na zadanie, łączące dwie płaszczyzny: edukację społeczności lokalnych w województwie oraz edukację i podnoszenie naszych kompetencji, czyli pracowników banków żywności w Olsztynie, Elblągu i Piszu.

Projekt, któremu liderujemy, o wdzięcznie brzmiącej nazwie „Angażuj swoje pokolenie i szanuj jedzenie”, składa się z kilku zadań. Jego głównym celem jest wspomniane zaangażowanie społeczności lokalnych w ratowanie żywności i zagospodarowywanie jej na własne cele. – Każdy z banków, biorących udział w projekcie, będzie tworzył na swoim terenie sieć partnerów, którzy będą rozumieć zasady pozyskiwania i zagospodarowywania produktów z krótkim terminem przydatności do spożycia. Chodzi przede wszystkim o tym, żeby ci, którzy na co dzień korzystają ze wsparcia banków żywności, otrzymali nie tylko rybę, ale i wędkę, czyli narzędzia w postaci opracowanych standardów pozysku żywności – mówi Jolanta Markiewicz, kierowniczka działu promocji i komunikacji Banku Żywności w Olsztynie.

Pierwsze spotkanie robocze, w którym wzięli udział przedstawiciele banków z Olsztyna, Pisza i Elbląga

Cześć działań w projekcie poświęcimy na wzajemną edukację. W projekcie biorą udział banki, które funkcjonują od ponad 20 lat, ale i bank z Pisza, który ratuje żywność i pomaga potrzebującym od 2020 roku. Mimo to wszyscy potrzebujemy stałego dokształcania, więc weźmiemy udział w warsztatach (m.in. dotyczących pozysku i logistyki odbioru, czy sposobów przetwarzania żywności krótkoterminowej) oraz wizytach studyjnych w innych bankach w Polsce. W efekcie w każdym z banków, które biorą udział w projekcie, powstaną specjalne rady konsultacyjne. Ich zadaniem będzie opracowanie ujednoliconych standardów pozyskiwania żywności krótkoterminowej. A jakby tego było mało projekt „Angażuj swoje pokolenie i szanuj jedzenie” przewiduje także przeprowadzenie trzech kampanii społecznych-fundraisingowych.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

 

 

27 lutego 2024

Nowe auto elektryczne zawiezie nas w przyszłość

Flota Banku Żywności wzbogaciła się o elektryczne auto dostawcze. – To kontynuacja naszych działań w kwestii zrównoważonego rozwoju i zapowiedź jeszcze śmielszych projektów – mówi Marek Borowski, prezes... czytaj dalej

12 lutego 2024

W najbliższych latach utworzymy kilkadziesiąt miejsc pracy!

Wraz ze Stowarzyszeniem WAMA-COOP rozpoczynamy realizację olbrzymiego projektu, w ramach którego stworzymy 248 miejsc pracy w Olsztynie i powiatach: olsztyńskim, mrągowskim, kętrzyńskim, lidzbarskim i bartoszyckim!... czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności