logotypy1

Przebudowa na cele biurowo-usługowe budynku Banku Żywności w Olsztynie, rewitalizacja budynku zabytkowego dawnych koszar w Olsztynie

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Przedsiębiorstwo budowlane Wojciech Zabielski 11-034 Stawiguda, ul. Brzozoa 28

Data wpłynięcia oferty: 25.10.2017

Cena:

  • Prowadzenie nadzoru inwestorskiego: wartość oferty brutto 2 460 zł, w ty należny podatek VAT 460 złza miesiąc.
  • Przygotowanie dokumentacji przetargowej: wartość oferty brutto 6 027 zł, w tym należny podatek VAT 1 127 zł.

_____________________________________________________________________

Data publikacji: 19.10.2017 r.

Termin składania ofert: do dnia 25.10.2017 r.

Nazwa zamawiającego: Bank Żywności w Olsztynie

Status ogłoszenia: Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert: Bank Żywności w Olsztynie. ul. Boh. Monte Cassino 4, pok. nr 4, 10-165 Olsztyn do 05.10.2017 r., do godz. 11:30. Oferta musi być trwale zabezpieczona przed zdekompletowaniem. Oferta winna być umieszczona w nieoznakowanej kopercie zabezpieczonej przed otwarciem (szczelnie zamkniętej, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez uszkodzenia), opatrzonej napisem: OFERTA Przetarg "Przebudowa na cele biurowo-usługowe budynku Banku Żywności w Olsztynie, rewitalizacja budynku zabytkowego dawnych koszar w Olsztynie, ul. Marka Kotańskiego 1". W przypadku przesyłania oferty Pocztą Polską lub firmą kurierską decyduje data i godzina wpływu oferty na adres: Bank Żywności w Olsztynie, ul. Boh. Monte Cassino 4, pok. nr 4, 10-165 Olsztyn. Bez otwarcia i rozpatrywania pozostaną oferty, które zostały złożone po upływie terminu składania ofert.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Maciej Kamiński,  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 602483482.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z przebudową na cele biurowo-usługowe budynku Banku Żywności w Olsztynie, rewitalizacja budynku zabytkowego dawnych koszar w Olsztynie, ul. Marka Kotańskiego 1, działka nr 1/244 obręb 31 zgodnie z dokumentacją budowlaną.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Szczegółowy opis zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Kategoria ogłoszenia: roboty budowlane.

Miejsce realizacji zamówienia: warmińsko-mazurskie, powiat Olsztyn, miejscowość Olsztyn.

Cel zamówienia: Celem projektu jest ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego i zmniejszenie bezrobocia na terenie gminy m. Olsztyn poprzez adaptację budynku należącego do Banku Zywności w Olsztynie, poprawę jego funkcjonalności i przystosowanie do pełnienia funkcji aktywizatora rozwoju przedsiębiorczości społecznej.

Przedmiot zamówienia: Sczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ. Dokumentacja budowlana jest zawarta w biurze Banku Żywności w Olsztynie przy ul. Boh. Monte Cassino 4, pok. nr 4, 10-165 Olsztyn oraz pod linkiem https://www.dropbox.com/s/eu3lsl0pnmdjosj/projekt_Marka_Kotanskiego1_300dpi.pdf?dl=0

Harmonogram realizacji zamówienia: nieprzekraczalny termin zakończenia robót 31.08.2018.

Ocena oferty:

1. Zamawiający ustala następujące kryteria oceny ofert:

a) ocena oferowana za wykonanie robót 80%

c) okres gwarancji .................................. 20%

2. Podczas oceny ofert stosowane będą następujące zasady:

a) oferta z najniższą ceną uzyska 80 pkt; pozostałe oferty według wyliczenia:

ocena = Cn : Cb x 20 pkt, gdzie:

Cn - najniższa cena

Cb - cena badana

b) oferta z okresem gwarancji:

10 lat uzyska 20 pkt

8 lat uzyska 16 pkt

7 lat uzyska 12 pkt

6 lat uzyska 8 pkt

5 lat uzyska 4 pkt

3. Ofertą najkorzystniejszą będzie ta oferta, która uzyska największą, łączną ilość punktów wynikającą z sumy punktów za poszczególne kryteria.

AKTUALLNA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POBRANIA TUTAJ

           ___________________________________________________  

UWAGA! PRZETARG ANULOWANY!

Przebudowa na cele biurowo-usługowe budynku Banku Żywności w Olsztynie, rewitalizacja budynku zabytkowego dawnych koszar w Olsztynie

Data publikacji 25.09.2017 r.

Termin składania ofert: do dnia 29.09.2017 r.

Nazwa zamawiającego: Bank Żywności w Olsztynie

Status ogłoszenia: Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert: Bank Żywności w Olsztynie. ul. Boh. Monte Cassino 4, pok. nr 4, 10-165 Olsztyn do 05.10.2017 r., do godz. 11:30. Oferta musi być trwale zabezpieczona przed zdekompletowaniem. Oferta winna być umieszczona w nieoznakowanej kopercie zabezpieczonej przed otwarciem (szczelnie zamkniętej, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez uszkodzenia), opatrzonej napisem: OFERTA Przetarg "Przebudowa na cele biurowo-usługowe budynku Banku Żywności w Olsztynie, rewitalizacja budynku zabytkowego dawnych koszar w Olsztynie, ul. Marka Kotańskiego 1". W przypadku przesyłania oferty Pocztą Polską lub firmą kurierską decyduje data i godzina wpływu oferty na adres: Bank Żywności w Olsztynie, ul. Boh. Monte Cassino 4, pok. nr 4, 10-165 Olsztyn. Bez otwarcia i rozpatrywania pozostaną oferty, które zostały złożone po upływie terminu składania ofert.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Maciej Kamiński,  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 602483482.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z przebudową na cele biurowo-usługowe budynku Banku Żywności w Olsztynie, rewitalizacja budynku zabytkowego dawnych koszar w Olsztynie, ul. Marka Kotańskiego 1, działka nr 1/244 obręb 31 zgodnie z dokumentacją budowlaną.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Szczegółowy opis zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Kategoria ogłoszenia: roboty budowlane.

Miejsce realizacji zamówienia: warmińsko-mazurskie, powiat Olsztyn, miejscowość Olsztyn.

Cel zamówienia: Celem projektu jest ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego i zmniejszenie bezrobocia na terenie gminy m. Olsztyn poprzez adaptację budynku należącego do Banku Zywności w Olsztynie, poprawę jego funkcjonalności i przystosowanie do pełnienia funkcji aktywizatora rozwoju przedsiębiorczości społecznej.

Przedmiot zamówienia: Sczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ. Dokumentacja budowlana jest zawarta w biurze Banku Żywności w Olsztynie przy ul. Boh. Monte Cassino 4, pok. nr 4, 10-165 Olsztyn oraz pod linkiem https://www.dropbox.com/s/eu3lsl0pnmdjosj/projekt_Marka_Kotanskiego1_300dpi.pdf?dl=0

Harmonogram realizacji zamówienia: nieprzekraczalny termin zakończenia robót 31.08.2018.

Ocena oferty:

1. Zamawiający ustala następujące kryteria oceny ofert:

a) ocena oferowana za wykonanie robót 80%

c) okres gwarancji .................................. 20%

2. Podczas oceny ofert stosowane będą następujące zasady:

a) oferta z najniższą ceną uzyska 80 pkt; pozostałe oferty według wyliczenia:

ocena = Cn : Cb x 20 pkt, gdzie:

Cn - najniższa cena

Cb - cena badana

b) oferta z okresem gwarancji:

10 lat uzyska 20 pkt

8 lat uzyska 16 pkt

7 lat uzyska 12 pkt

6 lat uzyska 8 pkt

5 lat uzyska 4 pkt

3. Ofertą najkorzystniejszą będzie ta oferta, która uzyska największą, łączną ilość punktów wynikającą z sumy punktów za poszczególne kryteria.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POBRANIA TUTAJ

PYTANIA DO SIWZ

____________________________________________________________________________________

UWAGA! PRZETARG ANULOWANY!

Przebudowa na cele biurowo-usługowe budynku Banku Żywności w Olsztynie, rewitalizacja budynku zabytkowego dawnych koszar w Olsztynie

Data publikacji 04.09.2017 r.

Termin składania ofert: do dnia 19.09.2017 r.

Nazwa zamawiającego: Bank Żywności w Olsztynie

Status ogłoszenia: Nieaktualne

Miejsce i sposób składania ofert: Bank Żywności w Olsztynie. ul. Boh. Monte Cassino 4, pok. nr 4, 10-165 Olsztyn do 19.09.2017 r., do godz. 11:30. Oferta musi być trwale zabezpieczona przed zdekompletowaniem. Oferta winna być umieszczona w nieoznakowanej kopercie zabezpieczonej przed otwarciem (szczelnie zamkniętej, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez uszkodzenia), opatrzonej napisem: OFERTA Przetarg "Przebudowa na cele biurowo-usługowe budynku Banku Żywności w Olsztynie, rewitalizacja budynku zabytkowego dawnych koszar w Olsztynie, ul. Marka Kotańskiego 1". W przypadku przesyłania oferty Pocztą Polską lub firmą kurierską decyduje data i godzina wpływu oferty na adres: Bank Żywności w Olsztynie, ul. Boh. Monte Cassino 4, pok. nr 4, 10-165 Olsztyn. Bez otwarcia i rozpatrywania pozostaną oferty, które zostały złożone po upływie terminu składania ofert.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Maciej Kamiński, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 602483482.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z przebudową na cele biurowo-usługowe budynku Banku Żywności w Olsztynie, rewitalizacja budynku zabytkowego dawnych koszar w Olsztynie, ul. Marka Kotańskiego 1, działka nr 1/244 obręb 31 zgodnie z dokumentacją budowlaną.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Szczegółowy opis zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Kategoria ogłoszenia: roboty budowlane.

Miejsce realizacji zamówienia: warmińsko-mazurskie, powiat Olsztyn, miejscowość Olsztyn.

Cel zamówienia: Celem projektu jest ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego i zmniejszenie bezrobocia na terenie gminy m. Olsztyn poprzez adaptację budynku należącego do Banku Zywności w Olsztynie, poprawę jego funkcjonalności i przystosowanie do pełnienia funkcji aktywizatora rozwoju przedsiębiorczości społecznej.

Przedmiot zamówienia: Sczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ. Dokumentacja budowlana jest zawarta w biurze Banku Żywności w Olsztynie przy ul. Boh. Monte Cassino 4, pok. nr 4, 10-165 Olsztyn oraz pod linkiem https://www.dropbox.com/s/eu3lsl0pnmdjosj/projekt_Marka_Kotanskiego1_300dpi.pdf?dl=0

Harmonogram realizacji zamówienia: nieprzekraczalny termin zakończenia robót 31.08.2018.

Ocena oferty:

1. Zamawiający ustala następujące kryteria oceny ofert:

a) ocena oferowana za wykonanie robót 80%

c) okres gwarancji .................................. 20%

2. Podczas oceny ofert stosowane będą następujące zasady:

a) oferta z najniższą ceną uzyska 80 pkt; pozostałe oferty według wyliczenia:

ocena = Cn : Cb x 20 pkt, gdzie:

Cn - najniższa cena

Cb - cena badana

b) oferta z okresem gwarancji:

10 lat uzyska 20 pkt

8 lat uzyska 16 pkt

7 lat uzyska 12 pkt

6 lat uzyska 8 pkt

5 lat uzyska 4 pkt

3. Ofertą najkorzystniejszą będzie ta oferta, która uzyska największą, łączną ilość punktów wynikającą z sumy punktów za poszczególne kryteria.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

siwz1

siw2 siw3

siw4

siw5

siw6

siw7

siw8

siw9

siw10

siw11

siw12

siw13

siw14

siw15 1

siw16

siw17

siw18

siw19

siw20

siw21

siw22

siw23

siw24

siw25

siw26

Nasza strona wykorzystuje mechanizm plików cookies. W plikach cookies zapisujemy informacje służące do prawidłowego działania funkcjonalności strony, w celach reklamowych i statystycznych.

Akceptuję mechanizm cookies na tej stronie

EU Cookie Directive Module Information