logo23

PODKŁADKI UCZĄCE DZIECI JUŻ IDĄ DO STOŁÓWEK!

Dominika KulczykWielka wysyłka ruszyła! Ponad 7750 dzieci w prawie 300 stołówkach w Polsce będzie jeść posiłki na wesołych podkładkach, z których pozdrawia je Piotruś. Piotruś to bajkowy bohater akcji żywienia dzieci Żółty Talerz. Podkładka, poza humorem, przekazuje dzieciom bardzo ważne wartości związane z empatią i zdrowym żywieniem.

- Stołówka to ma być wspaniałe miejsce, gdzie wszyscy są razem i wszyscy czują się dobrze. Niezwykle ważnym elementem nauki odpowiedniego żywienia jest estetyka, czyli także to, jak i na czym jemy. Chcieliśmy więc zrobić dzieciom radosny prezent, ale też zaciekawić je rysunkami, które mają bardzo konkretne znaczenie. Opowiadają o tym, że należy dzielić się jedzeniem, należy je szanować, trzeba pomagać innym i zawsze pamiętać o tym, że jedzenie ma być nie tylko dobre, ale i zdrowe - podkreśla Marta Schmude-Olczak, Dyrektor Zarządzająca Kulczyk Foundation. - Co ważne, na naszych podkładkach będą jeść wszystkie dzieci w stołówkach, w których prowadziy akcję. Nie tylko te, które uczestniczą w akcji dożywiania. Bo nasza podkładka łączy! - zaznacza.

________________________________________________________________________________________________________________________________

SZKOLENIE DLA INTENDENTÓW I KUCHARZY

zoltytalerzszkolenie12    2 lutego o godz. 11:00 przy ul. Marka Kotańskiego 1 w Olsztynie (vis a vis Koszary Park, wejście obok Galerii Humanus) odbyło się szkolenie dla Placówek Oświatowych współpracujących z nami przy Programie "Żółty Talerz".

  Szkolenie skierowane było w szczególności do intendetów i kucharzy mających wpływ na przygotowywanie posiłków w szkole, zajmujących się żywieniem dzieci i młodzieży. Spotkanie dotyczyło zasad oraz roli prawidłowego odżywiania, planowania posiłków przeznaczonych dla dzieci, błędów żywieniowych i przyczyn niedożywienia jakościowego i  ilościowego, prezentacji dobrych praktyk oraz roli Banku Żywności w działaniach na rzecz dożywiania dzieci. Spotkanie podzielone było na dwie części:

- teoretyczne szkolenie dietetyczne, które poprowadził specjalista ds. żywienia.

- warsztat kulinarny, który poprowadził szef kuchni.

Szkolenie trwało ok. 4 godzin.

Mamy nadzieję, że dzięki tej inicjatywie wzrosło uwrażliwienie wszystkich osób zaangażowanych w przygotowywanie posiłków na problem niedożywienia, a także ksztaltowanie właściwych nawyków żywieniowych.

Chęć uczestnictwa w spotkaniu należało zgłaszać do dn. 19.01.2017 r.

szkolenie   szkolenie1   szkolenie2   szkolenie4   szkolenie5   szkolenie3

____________________________________________________________________________________________________________________________________

"ŻÓŁTY TALERZ PRZYGOTOWAŁ DLA DZIECI JUŻ PONAD ĆWIERĆ MILIONA POSIŁKÓW!

zoltyCzy jeden obiad może zmienić całe życie dziecka? 

Może, jeśli stanie się początkiem drogi ku normalności. - Ta noralność to wcale nie talerz zupy dla każdego, ale o wiele więcej. To pełnowartościowy posiłek. Taki, którego dziecko często dotąd nie widziało i nie jadło - podkreślają organizatorzy programu "Żółty Talerz", w którym pięć największych w Polsce organizacji pomocowych na zaproszenie Kulczyk Foundation zaczęło realizować wspólne cele.

Efekt to 276058 posiłków wydanych do tej chwili. A do sierpnia 2017 roku będzie ich milion!

Do programu "Żółty Talerz", któremu patronuje Rzecznik Praw Dziecka, Kulczyk Foundation zaprosiła: Caritas, Banki Żywności, TPD, PCK i SOS Wioski Dziecięce.

Dominika i Sebastian Kulczyk na program we wrześniu 2016 roku przeznaczyli 4 miliony zł po to, by w ciągu 12 miesięcy dzieci otrzymały łącznie właśnie milion pełnowartościowych posiłków.

"Żółty Talerz" w założeniu ma być wsparciem dla ogólnopolskiego systemu żywienia dzieci jako unikalny standard pomocy. Unikalny, bo wszystkie zaproszone organizacje realizują te same cztery cele.

- Po pierwsze, więcej zdrowo odżywiających się dzieci, po drugie, lepsze jakościowo i zdrowsze jedzenia, po trzecie, łatwiejszy dostęp do wiedzy o zdrowym żywieniu, wreszcie po czwarte, mobilizacja dorosłych do pomocy w żywieniu dzieci - wylicza Marta Schmude-Olczak, Dyrektor Zarządzający Kulczyk Foundation. zolty1

Z programu w ciągu 12 miesięcy ma skorzystać ponad 6 tys. dzieci. - szczególnie teraz zimą tak wielkie znaczenie ma posiłek, który daje dzieciom energię i zdrowie. Po kilku pierwszych miesiącach prowadzenia programu widzimy, jak ważne jest, by w szkole była kuchnia, a wniej przygotowywano pełnowartościowe jedzenie. 

bardzo dużo dzieci, ze względu na odrobinę przekraczające dolny pułap dochody rodziców, nie jest objętym oficjalnym systemem dożywiania, co nie znaczy, że nie potrzebują pomocy żywieniowej. Gdy jest kuchnia, można starać się o to, aby także dla nich starczyło zdrowego jedzenia. Natomiast, gdy w szkole jest catering, trafia do niej wyliczona liczba posiłków, wówczas takich możliwości nie ma.

Dlatego bardzo zależy nam, aby mobilizować się lokalnie, aby wesprzeć miejscową stołówkę dla dzieci - podkreśla Marta Schmude-Olczak.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

OGŁASZAMY KONKURS NA REALIZACJĘ PROGRAMU "ŻÓŁTY TALERZ"

Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie w zakresie:

 1. przygotowania dodatkowego posiłku dla dzieci na terenie szkoły/świetlicy środowiskowej/ placówki prowadzącej dożywianie dzieci (obiadu, drugiego dania lub II śniadania) lub wsparcie do tzw. „kotła”;

 2. zapewnienie dostępu do pełnowartościowej żywności, w tym szczególnie uwzględniając potrzebę zwiększenia ilości warzyw i owoców w diecie dzieci przy naszej współpracy z rolnikami lub innymi, lokalnymi dostawcami.

 3. zainicjowanie utworzenia lokalnych sojuszy/koalicji ,,Pełny talerz” poprzez współpracę z: dyrektorem szkoły, radą rodziców oraz personelem stołówki szkolnej, Ośrodkiem Pomocy Społecznej,  lokalnymi dostawcami żywności, lokalnymi władzami i autorytetami;

 4. zaangażowanie rodziców (szczególnie kobiet trwale bezrobotnych) w prace społecznie użyteczne (we współpracy z OPS) na terenie stołówki w celu przygotowania posiłków.

1. Zasady postępowania konkursowego oraz przyznawania dotacji określa:

  1) Regulamin projektu "Sojusz-Pełny-Talerz" oraz zawarta z podmiotem umowa dotycząca szczegółowych i ostatecznych terminów oraz warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania. 

2. W konkursie mogą uczestniczyć szkoły lub świetlice, w których prowadzone jest dożywianie przez te placówki.

3. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 2.500 zł.

4. Termin i warunki realizacji zadania określone zostaną umową.

5. Termin składania ofert upływa z dniem 20 października 2016 roku (decyduje data stempla pocztowego). Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Zasady przyznawania dotacji:

   1) rozpatrywane będą oferty zgodne z tematem ogłoszonego zadania i spełniające wymogi formalne,

   2) Bank Żywności w Olsztynie, dokona wyboru najkorzystniejszych ofert i przyzna środki finansowe, w okresie nie dłuższym niż 7 dni od ostatniego terminu składania ofert.

   3) decyzja Banku Żywności w Olsztynie jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie,

 

   4) złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.

 

7. Oferenci zobowiązani są do złożenia oferty  realizacji zadania  sporządzoną na obowiązującym formularzu.

 

8. W ramach udzielonej dotacji nie będą pokrywane następujące koszty:

1) prowadzenie działalności gospodarczej;

2) wsteczne finansowanie projektu;

3) działalność polityczna i wyznaniowa;

4) innych zadań statutowych niż zapisane we wniosku,

5) koszty kar, grzywien odsetek od zadłużenia.

 

9. Wzór oferty dostępny jest  na stronie internetowej www.bankzywnosci.olsztyn.pl  i w Banku Żywności w Olsztynie przy ul. Bohaterów Monte Cassino 4.

10. Oferty należy składać w Banku Żywności w Olsztynie przy ul. Bohaterów Monte Cassino 4, 10-165 Olsztyn z dopiskiem: ”Żółty talerz 2016”

________________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA O PROGRAMIE

Żółty Talerz to program wsparcia systemu żywienia dzieci poprzez działanie tam, gdzie konkretne dziecko siada do spoiłku: w stołówce, w świetlicy, czy też w domu rodzinnym.

Żółty Talerz został uruchomiony przez Kulczyk Foundation jako sojusz z najbardziej skutecznymi polskimi organizacjami pomocowymi:

 • Caritas,
 • Towarzystwem Przyjaciół Dzieci,
 • Polskim Czerwonym Krzyżem,
 • Bankami Żywności,
 • SOS Wioskami Dziecięcymi.

W ramach programu Dominika i Sebastian Kulczyk, fundatorzy Kulczyk Foundation, przeznaczyli 4 miliony złotych na realizację czterech strategicznych celów w perspektywie 12 miesięcy:

 1. Zwiększenie liczby żywionych dzieci.
 2. Poprawę jakości i intensywności żywienia.
 3. Aktywizację lokalnych społeczności wokół żywienia dzieci.
 4. Zapewnienie wiedzy pomocnej w prawidłowym żywieniu najmłodszych. 

Te 4 mln zł przeznaczone na program mają w perspektywie roku:

 1. dać 1000 000 wydanych posiłków,
 2. zaowocować aktywnością w ponad 500 stołówkach i świetlicach.

Program, poza realizacją czterech strategicznych celów, kładzie nacisk na następujące wyzwania:

 • Należy mówić o żywieniu wszystkich dzieci w miejsce stygmatyzującego „dożywiania”. 
 • Dziecko zje dobrze tylko wtedy, jeśli wszystkim wokół będzie na tym zależało.
 • Także samo dziecko, jeśli damy mu taką wiedzę, może nauczyć dorosłych, co znaczy prawidłowe żywienie!

Żółty Talerz to w założeniu nowy standard zmiany społecznej, który powstaje także z myślą późniejszego wykorzystania go w działaniach systemowych przez inne organizacje pozarządowe, instytucje centralne lub lokalne, czy zorganizowane grupy obywateli.

Żółty Talerz to idea, która znajduje swoje odbicie nie tylko w Polsce. To również ze strony Kulczyk Foundation wsparcie żywienia dzieci w innych miejscach na świecie, w których wszechobecne jest zjawisko już nie tylko niedożywienia, ale głodu. Elementem szerszego projektu w tym zakresie jest telewizyjny serial edukacyjny „Efekt Domina” poświęcony w tym roku właśnie problemom głodu i niedożywienia. 

Przedstawicielem projektu „Żółty Talerz” na terenie województwa warmińsko-mazurskiego jest Bank Żywności w Olsztynie.

Wniosek oraz regulamin  programu do pobrania tutaj:

Wniosek

Regulamin

Wszelkich informacji udziela:

Mariola Klemienko

telefon: (89) 535 87 25, 698 345 652

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

logo42

             Realizatorem projektu „Żółty Talerz” na terenie województwa warmińsko-mazurskiego jest Bank Żywności w Olsztynie. 

Nasza strona wykorzystuje mechanizm plików cookies. W plikach cookies zapisujemy informacje służące do prawidłowego działania funkcjonalności strony, w celach reklamowych i statystycznych.

Akceptuję mechanizm cookies na tej stronie

EU Cookie Directive Module Information